Android Activity Lifecycle

Bir activity ‘ye sahipsiniz ve başladınız kodlarınızı yazmaya. Sonra dil değişti, ekran yatay hale geldi. Telefon ‘da başka bir uygulama açtınız. Hiç bu işlerin sonucunda neler değişti, Arka planda ne oldu düşündünüz mü ? Hep birlikte gelin düşünelim. Öncelikle activitylerin yaşam döngüsü aşağıdaki gibi. Telefonda çalışan herhangi bir uygulama açtınız. Bir activity öncelikle onCreate metodunu […]

Android – Kotlin ile BottomAppBar Örneği

Merhabalar, Bugünki dersimizde Google I/O2018 ‘de tanıtılan ve benim yeni yeni projelerimde kullandığım BottomAppBar ‘ı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. BottomAppBar Tasarım olarak aşağıdaki gibidir. Mevcuttaki toolbar ‘lar en üst ‘te konumlanmış ve kullanım açısından zorken, BottomAppBar kullanım açısından kullanıcılara daha kolay bir arayüz sunuyor. En önemli özelliği tek el kullanımı sağlamasıdır. MaterialComponent kütüphanesini projemize dahil […]

Python – Koşul İfadeleri

Koşul İfadeleri Programlama yaparken hayatta her zaman farklı durumları göz önüne almanız gerekmektedir.Gündelik hayattı düşünelim. Bir otele gittiniz ve giriş 14.00 ve çıkış 12.00. Biz Eğer 14.00 ‘ten önce geldiysek giriş saatine kadar beklemeliyiz. Aynı şekilde Eğer 12.00 olduysa ve geciktiysek o zaman da otel kısmıyla ilgili bir yaptırım söz konusu olabilir. Bu durumlar hep […]

Python – Veri Tipi Dönüştürme ( Type Casting, Type Conversion)

Veri Tipi Dönüştürme ( Type Casting, Type Conversion) Bir önceki dersimiz olan input alma da iki sayının toplamı kısmında verimizin tipinin String olduğunu Unutmayın kısmında söylemiştim. Input fonksiyonu string olarak çıktı veriyor. Peki bunu nasıl bileceğiz ? type() metodu işte bizim bunu görmemizi sağlıyor. Kodu çalıştırırsanız str (String) olarak toplam değişkeni karşımıza çıkıyor. Öncelikle hangi […]

PYTHON – Kullanıcıdan Veri Alma

Kullanıcıdan Veri Alma Python programlama dilinde kullanıcıdan veri girişi istemek için input() fonksiyonu kullanılmaktadır. Örn. Eğer Kodu çalıştırırsanız iki sayının toplamı şekilde değil de yanyana yazılışı şeklinde bir çıktı aldınız. Unutmayın !!! Input fonksiyonu yalnızca String veri türünü alır. Bir sonraki başlıkta ( Veri Tipi Dönüşümü ) ile bu sorunu çözeceğiz.

Print Fonksiyonu

Ekrana yazı yazmanızı sağlayan fonksiyonumuzun kullanımına hoşgeldiniz. Python Büyük-Küçük harf duyarlı bir dildir. print ile Print arasında fark vardır. Örnek kullanım;

Print fonksinoynu aşağıdaki parametreleri alabilir. end : Çıktı ‘dan sonraki işlemin ne olacağını belirmek için kullanırız.In [3]:

Çıktı:

sep : print fonksiyonu içindeki değerleri “,” ile ayırdıysam boşluk olarak ekrana çıktıyı verecektir. Sep parametresi […]

Yorum Satırı

Python ‘da 2 çeşit yorum satırı mevcuttur. “#” ile tek satırı yorum satırı olarak yapabilirsiniz. “”” “”” ile birden fazla satıra yorum olarak gösterebilirsiniz. Örn.In [5]:

Değişken İsimlendirme

Değişken İsimlendirme Değişken ismi içinde :’”,<>/?|()!@#$%^&*~-+ karakterleri kullanılamaz. (Sadece “_ “sembolü kullanılabilir). Değişken isimleri bir sayı ve aritmetik operatör ile başlayamaz . Değişken ismi kelimelerden oluşuyorsa aralarında boşluk olamaz . Python da tanımlı anahtar kelimeler değişken ismi olarak kullanılamaz. Örn. Aşağıdaki komutlar.. and del from not while as elif global or with assert else if […]

Variables || Değişkenler

Python ‘da standart 5 tane veri türü bulunmaktadır. Bunlar; Number (Sayılar) String (Karakter) List (Listeler) Tuple(Demetler) Dictionary(Sözlükler) 1. Number (Sayılar) Number veri türü kendi içerisinde 4’e ayrılmaktadır. Bunlar; Integer Float Long Integer Complex Integer (Tamsayılar ): Pozitif ve negatif tam sayılara karşılık gelir. Örn. 5,-10,150 gibi Float (Ondalıklı Sayılar ): Kesirli negatif ve pozitif sayılara karşılık gelir. Örn. […]

Kotlin ile Button Event’ları

Merhaba Arkadaşlar, Bu dersimizde kotlin ile button ‘a tıklanma olaylarını öğreneceğiz. 1 -> Burada basit olarak bir projeyi sıfırdan açabildiğinizi varsayıyorum. (İlk kez android kurulumu yapanlar için bakması gereken kaynak aşağıdadır. ) https://codelabs.developers.google.com/codelabs/kotlin-android-training-get-started/#0 https://codelabs.developers.google.com/codelabs/kotlin-android-training-app-anatomy/#10 Projeyi oluşturdunuz ve artık Mainactivity layout dosyasını açın. Öncelikle aşağıdaki şekilde bir xml yapısı oluşturuyoruz. activity_main.xml

Yukardaki xml ‘de 3 […]