Kotlin Numbers

Kotlin ‘de 4 farklı sayılar için tip bulunmaktadır. BYTE, Short, Int, Long sayısal bir değerler için 4 tip kullanılır. (Byte,Short,Int,Long) Aldıkları max, ve min değerler: Bunlar :


  /* ------------------ BYTE ------------- */
  println("byteMax : " + Byte.MAX_VALUE)
  println("byteMin : " + Byte.MIN_VALUE)

  /* -------------- Short ------------------ */
  println("shortMax : " + Short.MAX_VALUE)
  println("ShortMin : " + Short.MIN_VALUE)

  /* ------------ Int --------------------- */

  println("IntMax : " + Int.MAX_VALUE)
  println("IntMin : " + Int.MIN_VALUE)

  /* ------------- Long ------------------- */

  println("LongMax : " + Long.MAX_VALUE)
  println("LongMin : " + Long.MIN_VALUE)
/**
   *   Type  |  Size (bits) |    Min value              |  Max value
   *   --------------------------------------------------------------------------------------
   *   Byte  |  8 bit    |    -128                |  127
   *   Short  |  16 bit   |    -32768               |  32767
   *   Int   |  32 bit   |    -2,147,483,648 (-2^31)       |  2,147,483,647 (2^31 - 1)
   *   Long  |  64 bit   |    -9,223,372,036,854,775,808 (-2^63) |  9,223,372,036,854,775,807 (2^63 - 1)
   */
 

Ondalık sayılar için se Float ve Double Kullanılır.

 /* ------------ Float --------------------- */

  println("FloatMax : " + Float.MAX_VALUE)
  println("FloatMin : " + Float.MIN_VALUE)

  /* ------------- Double ------------------- */

  println("DoubleMax : " + Double.MAX_VALUE)
  println("DoubleMin : " + Double.MIN_VALUE)

  /**
   *   Type  |  Size (bits) |  Significant bits  |  Exponent bits  |  Decimal digits
   *   --------------------------------------------------------------------------------------
   *   Float  |    32   |      24     |    8      |    6-7
   *   Double |    64   |      53     |    11     |    15-16
   */

Long degiskenler icin sayinin sonuna “L” konularak deger atamasi yapilabilir. Float degiskenler icin sayinin sonuna “F” ve “f” konularak deger atamasi yapilabilir. Double degiskenler icin geleneksel gosterim desteklenir. Decimal tanimi yapilabilir [0-9] Octal tanimi yapilamiyor [0-7] Hexadecimal tanimi yapilabilir Binary tanimi yapilabilir [0-1]

val longNumber = 1586L
  val floatNumber1 = 19.90F
  val floatNumber2 = 13f
  val doubleNumber = 3.14
  val doubleNumber2 = 3.14e10
  val decimalNumber = 1907
//  val octalNumber = 0197  // Calismaz. Comment'i kaldir kontrol et istersen keko
  val hexadecimalNumber = 0x759
  val binaryNumber = 0b01000011

Değişkenin tipinin kontrolünü is değişkeni ile yapabilirsiniz. (is burada infix fonksiyon olarak kullanılıyor. Dersi ileride anlatılacak.)
println(longNumber is Long)

//Değişkeninin tipinin değişken.javaClass.name ile öğrenebilirsiniz.
println(longNumber.javaClass.name)
println(doubleNumber2.javaClass.name)

Yazar: umiitkose

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir