Variables || Değişkenler

Python ‘da standart 5 tane veri türü bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Number (Sayılar)
  2. String (Karakter)
  3. List (Listeler)
  4. Tuple(Demetler)
  5. Dictionary(Sözlükler)

1. Number (Sayılar)

Number veri türü kendi içerisinde 4’e ayrılmaktadır. Bunlar;

  1. Integer
  2. Float
  3. Long Integer
  4. Complex

Integer (Tamsayılar ): Pozitif ve negatif tam sayılara karşılık gelir. Örn. 5,-10,150 gibi 
Float (Ondalıklı Sayılar ): Kesirli negatif ve pozitif sayılara karşılık gelir. Örn. 0.25,3.35,-15.25 gibi 
Long Integer (Uzun Tamsayılar): Integer veri türü çok büyük rakamlarda yetersiz kaldığı zaman long veri türü kullanılır. Örn. TCKN ‘nız. 
Complex (Karmaşık Sayılar): Matematikte gördüğümüz, gerçek ve sanal iki kısımdan oluşan sayı tipi. Örn. 5+3i gibi 

Diğer 4 veri türünde ise 2 kural mevcuttur. Bu veri türleri kendi aralarında mutable ya da immutable olarak 2 ‘ye ayrılır.

1. Immutabel ( Değiştirilemez) 

String : Python da metin türündeki veri türüdür yani karakter dizileridir. Değiştirilmez olmasının sebebi bu veri türüne ekleme çıkarma yada değiştirme işlemi yapılamaz. Örn “Mehmet 1994 yılında doğdu”

Tuple : Farklı veri türlerinin bir araya gelerek oluşturduğu veri türleridir; yani bir Tuple içinde tamsayı, ondalık sayı, metin ve hatta bir Tuple içinde başka bir Tuple olabilir. Örn: tuple =(“merhaba”,15,”Hello World”,(4,”a”,3),’a’) 

2. Mutable (Değiştirilebilir) 

List : Listeler de Tuple gibi farklı veri türlerinin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Listelerin içinde tamsayı ,ondalık sayı, string, tuple ve listelerden oluşur. Tuple veri türünden farkı ise siz bu veri türüne eleman; ekleme ,çıkarma ve değiştirme işlemlerini yapabilirsiniz, Örn: Liste =[4,3,5.25,”Ayşe”,’a’,[2,6,4.5]] 

Dictionary : Sözlükler de Tuple ve List veri türleri gibi farklı veri türleri bulunur fakat sözlükler biraz farklıdır. Sözlükler süslü parantezler ile ifade edilir ve iki kısımdan oluşur; keys(anahtar) ve value(değer), value kısmı bütün veri türünü içerebilir fakat keys kısmı sadece string ve int tipinde olabilir.Örn. iller ={1:”Ankara”,2:”İstanbul”…} 

Yazar: umiitkose

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir