Uzman Sistemler

Belirli bir uzmanlık alanında, gerçek kişilerden derlenen bilgileri temel alarak, zamanla kendisini geliştirebilme yeteneğine sahip yazılımlara Uzman sistemler denir.

Uzman Sistemler Çeşitleri

  1. Bulanık Uzman Sistemler: Veriler üzerinde akıl yürütme yapan ve kesin sonuca varmayan bilgisayar programlarıdır.
  2. Yapay Sinir Ağları: Giriş ve çıktıları olan birbirleri ile sıkı bir şekilde ilişkilenmiş işlem elemanları olup insan beynindeki hücrelerin çalışma prensibini modelleyen bir bilgisayar sistemidir.
  3. Genetik Algoritmalar: Geniş, karmaşık, sayılamayan, çok boyutlu vs problemlerin özellikleri ve ihtimale dayanan arama yapısında bir sistemdir.

Uzman Sistemler avantaj olarak üretim artışı, süreklilik, maliyet tasarrufu, eğitim verme, sağlıklı öneri üretimi, güvenilirlik, ara sonuçları gösterebilme, sonuçlardan yararlanma ve lealite düzeyinin yükselmesini sağlar.

Uzman sistemleri dezavantaj olarak ise uzmanlık bilgisinin olmayışı, uzmanlardan bilgi edilmesindeki güçlükler, aynı konuya uzmanların farklı bakış açıları, dar alana yönelik olması, ortak terminoloji olmayışı, maliyet yükseliği, ve zaman fazlalığı gibi dezavantajlara mevcuttur.

Uzman Sistemlerinin Kullanım alanları 5 kısımdadır.

  1. Yorumlama: Çeşitli algılayıcılardan sisteme gelen veriler önceden belirtilmiş bilgiler ile harmanlanarak çıkarım mekanizmasından bir sonuç üretmesidir.
  2. Arıza Teşhisleri ve Tamir önerileri: gözlem ve algılayıcılar sayesinde makine ve sistemlerdeki arıza tespiti ve çözüm yöntemleri hakkında önerilerde bulunması
  3. Tasarım: Şartlar, kısıtlar belirtildikten sonra bunlaa dayalı çizimler üretebilme ve sonucunu belirtme
  4. Planlama : gerçekleştirilecek olan bir projedeki kuralları, temel yapıları değerlendirerek verimli bir yapı geliştirme
  5. Kontrol: İstatiksel sonuçların değerlendirilmesidir.

Yazar: umiitkose

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir