UML (Unified Modelling Language)

İş sistemlerinin nasıl modelleneceğini belirleyen ve açıklayan yöntemlerin bir araya toplanmış halidir. Yazılım sisteminin önemli bileşenlerini tanımlamayı, tasarlamayı ve dökümantasyonunu sağlar. Amaç 1997 yılında yazılımın, diagram şeklinde ifade edilmesidir. İlişkisel bir modelleme dilidir.

Aşamaları;

                    Analiz—–>Dizayn—–>Kodlama—–>Uygulama

Program’ın analiz ve dizayn kısmında UML’ye büyük ölçüde ihtiyaç duyulur. Daha çok nesneye dayalı programlama dilleri için uygulanan UML, problemleri parçalara ayırarak aralarında belirli ilişkiler sağlarlar.

UML’nin YARARLARI

 • Analizi ve tasarımı geniş bir şekilde yapıldığından kodlama işlemi daha kolay olur. Çünkü programdan beklenen ve programlama ile yapılacaklar bellidir.
 • Beklenmedik mantıksal hatalar en aza indirgenir.
 • Düzgün yapılan tasarım aşamasından sonra, tekrar kullanılabilen kodların sayısı artacak ve program geliştirme maliyeti düşücektir.
 • UML diagram ile bellek kullanımı daha etkili hale gelicektir.
 • Ortak Çalışan programcıların iletişimi daha kolay olcaktır.
 • Program kararlılığı artacağı gibi döküman halindeki programı koda çevirmek zamandan da tasarrufu sağlıyacaktır.

UML DİAGRAMLARI

 1. Sınıf Diagramlar: Sınıf, aynı işlevlere, aynı ilişkilere ve aynı anlama sahip nesneler topluluğu olarak tanımlanır. Bunların diagram aracılığı ile kendi içinde ilişkilerinin tanımlanmasıdır.
 2. Nesne Object Diagramlar: Sınıfın yerine her bir sınıftan oluşmuş nesneler yer alır.
 3. Durum State Diagramlar: Gerçek nesnelerin herhangi bir zaman içindeki durumunu ve durumunun zaman içinde nasıl bir değişim gösterdiğini modelleyen diagramdır.
 4. Ardıl Etkileşim Sequence Diagram: Sınıf ve nesne diagramları durağan bilgiyi modeller. Ancak gerçek zamanlı sistemlerde zaman içinde değişken durumlar bu diyagramda gösterilmez. Bu tür zamanla değişen durumları belirtmek için nesnelerin birbiriyle zamana bağlı olarak otomatik haberleşmelerini ele alan diyagramdır.
 5. Etkinlik Diagram: Bir nesnenin durumu zamanla kullanıcı ya da nesnenin kendi içsel işlevlerini tarafından değişmesinin diyagramsal gösterimidir.
 6. İş Birliği Callaboration Diagram: Bir çok parçadan oluşan projelerde bir işin amacına uygun şekilde çalışabilimesi için bütün parçaları işlevlerini eksiksiz yerine getirmesi.

Örnek Bir sınıf Diagramı : 

class_04

 

Yazar: umiitkose

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir