Android Studio Intent ve Yeni Ekran oluşturma

Öncelikle Intent Nedir? Yapacağımız uygulamanın yapısına göre farklı aktivite sınıfları oluşturup, intent’ler aracılığı ile bunlar arasında geçiş yaparız. Android işletim sistemi olarak bir aktivite’nin yada servisin vb. birbirlerini çağırmasını ve iletişime geçebilmesini sağlamak için ortak bir yapı oluşturmuştur. Bu yapıya intent denmektedir. Intent’ler aracılığı ile başka bir aktivite’nin çalıştırılması istenebilir, hatta o aktiviteye bazı bilgiler […]