Print Fonksiyonu

Ekrana yazı yazmanızı sağlayan fonksiyonumuzun kullanımına hoşgeldiniz. Python Büyük-Küçük harf duyarlı bir dildir. print ile Print arasında fark vardır. Örnek kullanım; print(“Hello World”) Print(“Hatalı bir kullanım. Büyük Küçük Harf Duyarlı !”) Print fonksinoynu aşağıdaki parametreleri alabilir. end : Çıktı ‘dan sonraki işlemin ne olacağını belirmek için kullanırız.In [3]: print(“End parametresi “) # Bir sonraki print parametresinde atlama […]

Yorum Satırı

Python ‘da 2 çeşit yorum satırı mevcuttur. “#” ile tek satırı yorum satırı olarak yapabilirsiniz. “”” “”” ile birden fazla satıra yorum olarak gösterebilirsiniz. Örn.In [5]: #Yorum Satırıyım. “”” Bende Yorum Satırıyım”””

Değişken İsimlendirme

Değişken İsimlendirme Değişken ismi içinde :’”,<>/?|()!@#$%^&*~-+ karakterleri kullanılamaz. (Sadece “_ “sembolü kullanılabilir). Değişken isimleri bir sayı ve aritmetik operatör ile başlayamaz . Değişken ismi kelimelerden oluşuyorsa aralarında boşluk olamaz . Python da tanımlı anahtar kelimeler değişken ismi olarak kullanılamaz. Örn. Aşağıdaki komutlar.. and del from not while as elif global or with assert else if […]

Variables || Değişkenler

Python ‘da standart 5 tane veri türü bulunmaktadır. Bunlar; Number (Sayılar) String (Karakter) List (Listeler) Tuple(Demetler) Dictionary(Sözlükler) 1. Number (Sayılar) Number veri türü kendi içerisinde 4’e ayrılmaktadır. Bunlar; Integer Float Long Integer Complex Integer (Tamsayılar ): Pozitif ve negatif tam sayılara karşılık gelir. Örn. 5,-10,150 gibi Float (Ondalıklı Sayılar ): Kesirli negatif ve pozitif sayılara karşılık gelir. Örn. […]

Kotlin ile Button Event’ları

Merhaba Arkadaşlar, Bu dersimizde kotlin ile button ‘a tıklanma olaylarını öğreneceğiz. 1 -> Burada basit olarak bir projeyi sıfırdan açabildiğinizi varsayıyorum. (İlk kez android kurulumu yapanlar için bakması gereken kaynak aşağıdadır. ) https://codelabs.developers.google.com/codelabs/kotlin-android-training-get-started/#0 https://codelabs.developers.google.com/codelabs/kotlin-android-training-app-anatomy/#10 Projeyi oluşturdunuz ve artık Mainactivity layout dosyasını açın. Öncelikle aşağıdaki şekilde bir xml yapısı oluşturuyoruz. activity_main.xml <?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″?> <androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout xmlns:android=”http://schemas.android.com/apk/res/android” […]

KISS, YAGNI, DRY ve Soc –> Her developerin bilmesi gereken kısaltmalar

Merhaba’lar, Yazılımı ilk öğrenirken kabaca kodlar yazmışızdır. Sonra başkalarının yönlendirmeleri ile algoritmalarımızı, kodumuzu yontmaya çalışmışızdır. Bir süre sonra ise şu tasarım deseni, şu yazılım prensibine göre kodumuzu yazmamız gerekiyor deriz. İşte bu yazımızda bizde artık yazılım prensiblerine gireceğiz. DRY – Don’t Repeat Yourself Bu prensibimizin ana düşüncesi kodun asla tekrar etmemelidir. Geliştirdiğimiz yazılımlarda, -hatta biraz daha […]

Android ‘te Package Yapınız Nasıl olmalı ?

Dizin yapısı, kaynak kodunuza göz atarken bir geliştiricinin karşılaştığı en önemli şeydir. Kodlama kısmında her şey onunla başlıyor. Her şey ondan geçiyor. Her şey ona bağlı. Açıkçası kaynak kodun en önemli yönlerinden biridir.    PBF (Package By Feature), aynı modül içindeki birleşimi arttırıyor, paketler arasındaki düşük bağlantı, yapıyı düzgün bir şekilde muhafaza etmemizi sağlar ve […]

Android Programlama – Firebase Remote Config

Merhabalar, Bugün ki dersimizde Firebase Remote Config ‘i inceleyeceğiz. Firebase Remote Config, uygulama için yeni bir güncellemeye gerek duymadan uygulamanın davranışını değiştiren yapıdır. Peki nasıl bir davranış ? Örneğin uygulamanızda arka plan rengini bir süre sonra değiştirmek istiyorsunuz, ya da günün anlam ve önemine göre bir ekran yapmak istiyorsunuz. Her seferinde güncelleme atmaya gerek olmadığını, […]

Android Programlama – Fabric Entegrasyonu

Android’te projenize ait istatistikler size her zaman fikir verme açısından öncü olmuştur. Projenizin indirilme sayısı, kullanıcılarınızın karşılaştığı hatalar sizlere hep yol gösterir. Peki çok sayıda telefon üzerinde deneme yapamıyorsanız ve projenizle ilgili gözünüzden bir detayı kaçırdıysanız ne olacak ?   İşte bu dersimizde karşımıza FABRIC kelimesi çıkacak. Twitter ‘ın bir ürünü olan Fabric ürünü sizin […]