Android Kütüphaneleri 3 – ZXING ile Barcode Okuma

Herkese Merhaba bugün özellikle bitirme projemde çok kullandığım ZXING kütüphanesine giriş yapmak istiyorum..

Zxing Kütüphanesi herhangi bir QRCODE ya da Barcode’u okumanıza yarayacak olan bir kütüphanedir.

Githupta kütüphanenin tam hali : https://github.com/zxing/zxing

Proje açılıp button’a bastığınızda kamera aktif olmadan önce sizden bir tane barcode okuma uygulaması indirmenizi isteyecek ve o uygulama yüklendikten sonra qrcode ya da barcode okuyabiliceksiniz..

Ben ayrı olsun diye bir paket açtım.. İlk olarak

google.zxing.integration.android

adında bir paket açın.. O pakete IntentIntegrator adında bir java class’ı açın ve kodu kopyalayın..

package com.google.zxing.integration.android;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collection;
import java.util.Collections;
import java.util.HashMap;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import android.app.Activity;
import android.app.AlertDialog;
import android.content.ActivityNotFoundException;
import android.content.DialogInterface;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.content.pm.ResolveInfo;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
public class IntentIntegrator {
  public static final int REQUEST_CODE = 0x0000c0de; // Only use bottom 16 bits
  private static final String TAG = IntentIntegrator.class.getSimpleName();
  public static final String DEFAULT_TITLE = "Install Barcode Scanner?";
  public static final String DEFAULT_MESSAGE =
      "This application requires Barcode Scanner. Would you like to install it?";
  public static final String DEFAULT_YES = "Yes";
  public static final String DEFAULT_NO = "No";
  private static final String BS_PACKAGE = "com.google.zxing.client.android";
  private static final String BSPLUS_PACKAGE = "com.srowen.bs.android";
  // supported barcode formats
  public static final Collection<String> PRODUCT_CODE_TYPES = list("UPC_A", "UPC_E", "EAN_8", "EAN_13", "RSS_14");
  public static final Collection<String> ONE_D_CODE_TYPES =
      list("UPC_A", "UPC_E", "EAN_8", "EAN_13", "CODE_39", "CODE_93", "CODE_128",
          "ITF", "RSS_14", "RSS_EXPANDED");
  public static final Collection<String> QR_CODE_TYPES = Collections.singleton("QR_CODE");
  public static final Collection<String> DATA_MATRIX_TYPES = Collections.singleton("DATA_MATRIX");
  public static final Collection<String> ALL_CODE_TYPES = null;
  public static final List<String> TARGET_BARCODE_SCANNER_ONLY = Collections.singletonList(BS_PACKAGE);
  public static final List<String> TARGET_ALL_KNOWN = list(
      BS_PACKAGE, // Barcode Scanner
      BSPLUS_PACKAGE, // Barcode Scanner+
      BSPLUS_PACKAGE + ".simple" // Barcode Scanner+ Simple
// What else supports this intent?
  );
  private final Activity activity;
  private String title;
  private String message;
  private String buttonYes;
  private String buttonNo;
  private List<String> targetApplications;
  private final Map<String,Object> moreExtras;
  public IntentIntegrator(Activity activity) {
    this.activity = activity;
    title = DEFAULT_TITLE;
    message = DEFAULT_MESSAGE;
    buttonYes = DEFAULT_YES;
    buttonNo = DEFAULT_NO;
    targetApplications = TARGET_ALL_KNOWN;
    moreExtras = new HashMap<String,Object>(3);
  }
  public String getTitle() {
    return title;
  }
  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }
  public void setTitleByID(int titleID) {
    title = activity.getString(titleID);
  }
  public String getMessage() {
    return message;
  }
  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }
  public void setMessageByID(int messageID) {
    message = activity.getString(messageID);
  }
  public String getButtonYes() {
    return buttonYes;
  }
  public void setButtonYes(String buttonYes) {
    this.buttonYes = buttonYes;
  }
  public void setButtonYesByID(int buttonYesID) {
    buttonYes = activity.getString(buttonYesID);
  }
  public String getButtonNo() {
    return buttonNo;
  }
  public void setButtonNo(String buttonNo) {
    this.buttonNo = buttonNo;
  }
  public void setButtonNoByID(int buttonNoID) {
    buttonNo = activity.getString(buttonNoID);
  }
  public Collection<String> getTargetApplications() {
    return targetApplications;
  }
  public final void setTargetApplications(List<String> targetApplications) {
    if (targetApplications.isEmpty()) {
      throw new IllegalArgumentException("No target applications");
    }
    this.targetApplications = targetApplications;
  }
  public void setSingleTargetApplication(String targetApplication) {
    this.targetApplications = Collections.singletonList(targetApplication);
  }
  public Map<String,?> getMoreExtras() {
    return moreExtras;
  }
  public final void addExtra(String key, Object value) {
    moreExtras.put(key, value);
  }
  public final AlertDialog initiateScan() {
    return initiateScan(ALL_CODE_TYPES);
  }
  public final AlertDialog initiateScan(Collection<String> desiredBarcodeFormats) {
    Intent intentScan = new Intent(BS_PACKAGE + ".SCAN");
    intentScan.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT);
// check which types of codes to scan for
    if (desiredBarcodeFormats != null) {
// set the desired barcode types
      StringBuilder joinedByComma = new StringBuilder();
      for (String format : desiredBarcodeFormats) {
        if (joinedByComma.length() > 0) {
          joinedByComma.append(',');
        }
        joinedByComma.append(format);
      }
      intentScan.putExtra("SCAN_FORMATS", joinedByComma.toString());
    }
    String targetAppPackage = findTargetAppPackage(intentScan);
    if (targetAppPackage == null) {
      return showDownloadDialog();
    }
    intentScan.setPackage(targetAppPackage);
    intentScan.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
    intentScan.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_WHEN_TASK_RESET);
    attachMoreExtras(intentScan);
    startActivityForResult(intentScan, REQUEST_CODE);
    return null;
  }
  protected void startActivityForResult(Intent intent, int code) {
    activity.startActivityForResult(intent, code);
  }
  private String findTargetAppPackage(Intent intent) {
    PackageManager pm = activity.getPackageManager();
    List<ResolveInfo> availableApps = pm.queryIntentActivities(intent, PackageManager.MATCH_DEFAULT_ONLY);
    if (availableApps != null) {
      for (ResolveInfo availableApp : availableApps) {
        String packageName = availableApp.activityInfo.packageName;
        if (targetApplications.contains(packageName)) {
          return packageName;
        }
      }
    }
    return null;
  }
  private AlertDialog showDownloadDialog() {
    AlertDialog.Builder downloadDialog = new AlertDialog.Builder(activity);
    downloadDialog.setTitle(title);
    downloadDialog.setMessage(message);
    downloadDialog.setPositiveButton(buttonYes, new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {
        String packageName = targetApplications.get(0);
        Uri uri = Uri.parse("market://details?id=" + packageName);
        Intent intent = new Intent(Intent.ACTION_VIEW, uri);
        try {
          activity.startActivity(intent);
        } catch (ActivityNotFoundException anfe) {
// Hmm, market is not installed
          Log.w(TAG, "Google Play is not installed; cannot install " + packageName);
        }
      }
    });
    downloadDialog.setNegativeButton(buttonNo, new DialogInterface.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(DialogInterface dialogInterface, int i) {}
    });
    return downloadDialog.show();
  }
  public static IntentResult parseActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) {
    if (requestCode == REQUEST_CODE) {
      if (resultCode == Activity.RESULT_OK) {
        String contents = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT");
        String formatName = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT_FORMAT");
        byte[] rawBytes = intent.getByteArrayExtra("SCAN_RESULT_BYTES");
        int intentOrientation = intent.getIntExtra("SCAN_RESULT_ORIENTATION", Integer.MIN_VALUE);
        Integer orientation = intentOrientation == Integer.MIN_VALUE ? null : intentOrientation;
        String errorCorrectionLevel = intent.getStringExtra("SCAN_RESULT_ERROR_CORRECTION_LEVEL");
        return new IntentResult(contents,
            formatName,
            rawBytes,
            orientation,
            errorCorrectionLevel);
      }
      return new IntentResult();
    }
    return null;
  }
  public final AlertDialog shareText(CharSequence text, CharSequence type) {
    Intent intent = new Intent();
    intent.addCategory(Intent.CATEGORY_DEFAULT);
    intent.setAction(BS_PACKAGE + ".ENCODE");
    intent.putExtra("ENCODE_TYPE", type);
    intent.putExtra("ENCODE_DATA", text);
    String targetAppPackage = findTargetAppPackage(intent);
    if (targetAppPackage == null) {
      return showDownloadDialog();
    }
    intent.setPackage(targetAppPackage);
    intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
    intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_WHEN_TASK_RESET);
    attachMoreExtras(intent);
    activity.startActivity(intent);
    return null;
  }
  private static List<String> list(String... values) {
    return Collections.unmodifiableList(Arrays.asList(values));
  }
  private void attachMoreExtras(Intent intent) {
    for (Map.Entry<String,Object> entry : moreExtras.entrySet()) {
      String key = entry.getKey();
      Object value = entry.getValue();
// Kind of hacky
      if (value instanceof Integer) {
        intent.putExtra(key, (Integer) value);
      } else if (value instanceof Long) {
        intent.putExtra(key, (Long) value);
      } else if (value instanceof Boolean) {
        intent.putExtra(key, (Boolean) value);
      } else if (value instanceof Double) {
        intent.putExtra(key, (Double) value);
      } else if (value instanceof Float) {
        intent.putExtra(key, (Float) value);
      } else if (value instanceof Bundle) {
        intent.putExtra(key, (Bundle) value);
      } else {
        intent.putExtra(key, value.toString());
      }
    }
  }
}

Yine aynı paket adı altında IntentResult isminde bir java class’ı açın..

package com.google.zxing.integration.android;
public final class IntentResult {
  private final String contents;
  private final String formatName;
  private final byte[] rawBytes;
  private final Integer orientation;
  private final String errorCorrectionLevel;
  IntentResult() {
    this(null, null, null, null, null);
  }
  IntentResult(String contents,
         String formatName,
         byte[] rawBytes,
         Integer orientation,
         String errorCorrectionLevel) {
    this.contents = contents;
    this.formatName = formatName;
    this.rawBytes = rawBytes;
    this.orientation = orientation;
    this.errorCorrectionLevel = errorCorrectionLevel;
  }
  public String getContents() {
    return contents;
  }
  public String getFormatName() {
    return formatName;
  }
  public byte[] getRawBytes() {
    return rawBytes;
  }
  public Integer getOrientation() {
    return orientation;
  }
  public String getErrorCorrectionLevel() {
    return errorCorrectionLevel;
  }
  @Override
  public String toString() {
    StringBuilder dialogText = new StringBuilder(100);
    dialogText.append("Format: ").append(formatName).append('\n');
    dialogText.append("Contents: ").append(contents).append('\n');
    int rawBytesLength = rawBytes == null ? 0 : rawBytes.length;
    dialogText.append("Raw bytes: (").append(rawBytesLength).append(" bytes)\n");
    dialogText.append("Orientation: ").append(orientation).append('\n');
    dialogText.append("EC level: ").append(errorCorrectionLevel).append('\n');
    return dialogText.toString();
  }
}

Yine kodumuzu kopyalıyoruz.. Şimdi sıra geldi o barcode’u okuyup içindeki değerleri almaya..

MainActivity.java class’ımızda kodumuzu kopyalıyoruz..

package com.umiitkose.barcode;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import com.google.zxing.integration.android.IntentIntegrator;
import com.google.zxing.integration.android.IntentResult;
import android.content.Intent;
import android.view.View;
import android.view.View.OnClickListener;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;
public class MainActivity extends AppCompatActivity implements OnClickListener {
  private Button scanBtn;
  private TextView formatTxt, contentTxt;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    scanBtn = (Button)findViewById(R.id.scan_button);
    formatTxt = (TextView)findViewById(R.id.scan_format);
    contentTxt = (TextView)findViewById(R.id.scan_content);
    scanBtn.setOnClickListener(this);
  }
  public void onClick(View v){
    if(v.getId()==R.id.scan_button){
      IntentIntegrator scanIntegrator = new IntentIntegrator(this);
      scanIntegrator.initiateScan();
    }
  }
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent intent) {
    IntentResult scanningResult = IntentIntegrator.parseActivityResult(requestCode, resultCode, intent);
    if (scanningResult != null) {
      String scanContent = scanningResult.getContents();
      String scanFormat = scanningResult.getFormatName();
      formatTxt.setText("FORMAT: " + scanFormat);
      contentTxt.setText("CONTENT: " + scanContent);
    }
    else{
      Toast toast = Toast.makeText(getApplicationContext(),
          "No scan data received!", Toast.LENGTH_SHORT);
      toast.show();
    }
  }
}

activity_main.xml’de ki kodlarımız ise;

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin" tools:context=".MainActivity">

  <Button android:id="@+id/scan_button"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:text="Scan" />

  <TextView
    android:id="@+id/scan_format"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textIsSelectable="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@id/scan_button" />
  <TextView
    android:id="@+id/scan_content"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:textIsSelectable="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_below="@id/scan_format" />
</RelativeLayout>

Kütüphanemizi kullanarak uygulamamızı bitirdik..

Çalıştırdığımızda button’a basınca bir uyarı gelecek ve uygulamayı yüklemenizi isteyecek. Uygulama yüklendikten sonra barcode’u okuyabilirsiniz..

Uygulamanın çalışma resimleri:

14284862_1001831369914084_1380918173_o 14360504_1001831446580743_419311684_o

 

 

Ek olarak kullanmak isterseniz size bir kütüphane daha ekliyorum. Diğer Kütüphane’ye bu linkten ulaşabilirsiniz : https://github.com/dlazaro66/QRCodeReaderView

Yazar: umiitkose

1 thought on “Android Kütüphaneleri 3 – ZXING ile Barcode Okuma

  mom jeans

  (31 Mayıs 2017 - 22:38)

  Bilgiler için çok teşekkürler hocam

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir